Firda Billag AS er eid av 13 kommuner i Sogn og Fjordane sammen med Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Selskapet har følgende forretningsområder:
Busstransport
Gjennom avtale med Sogn og Fjordane Fylkeskommune kjører vi personruter og skoleruter i Sunnfjord, Nordfjord og deler av Sogn. All bussdrift skjer i selskapet Firda Billag Buss AS. Dette selskapet er eid med 50% av Norgesbuss AS og 50% av Firda Billag AS.
Ekspressbussruter
Sammen med andre selskap drifter Firda Billag Buss ekspressbussruter mellom Sogn og Fjordane og Bergen, Oslo, Trondheim og Ålesund (NX170-Sogn og Fjordane-Ekspressen og Fjordekspressen).