Tirsdag 17. august: informasjonsmøte for alle som skal virksomhetsoverdras til Norgesbuss.
Alle som velger å bli virksomhetsoverdratt til Norgesbuss har får invitasjon.