Vår miljøpolitikk

  • Norgesbuss skal arbeide målbevisst for å redusere miljøbelastning og klimagassutslipp.
  • Norgesbuss skal øke miljøbevisstheten blant våre ansatte, herunder opplæring i miljøvennlig kjørestil.
  • Norgesbuss skal arbeide aktivt for at flere velger å reise kollektivt.
  • Norgesbuss skal være i fremste rekke i arbeidet med teknologiske nyvinninger som gir minsket utslipp.
  • Norgesbuss skal ha høy kvalitet og strenge rutiner for behandling av avfall, samt arbeide for å redusere eget energiforbruk.
  • Norgesbuss skal forplikte seg til å overholde alle lovbestemte og egendefinerte krav som omhandler miljøet, samt å kontinuerlig arbeide for forbedring.

Våre miljømål

  • Redusere CO2 og NOx utslipp med 5 % i perioden 1.1.2021-31.12.2022.
  • Redusere unødvendig tomgangskjøring med 5 % i perioden 1.1.2021-31.12.2022.
  • Kjøre minst 2.000.000 km med helelektriske busser i ordinær rutetrafikk i 2021.
  • Ikke ha uønskede hendelser som medfører miljøutslipp.