FN` s Bærekraftsmål består av 17 mål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosiale forhold i sammenheng, og fungerer som et felles veikart.

Målene angår oss alle, og vi kan alle bidra til å nå dem. Norgesbuss har valgt ut fire mål der vi som kollektivselskap kan påvirke utviklingen positivt. Les mer om hvordan vi jobber mot de fire bærekraftsmålene her.