Arbeidsmiljøprisen tildeles en bedrift, avdeling eller enkeltperson, som har gjort en ekstra innsats for arbeidsmiljøet i bedriften. Kriteriene som legges til grunn for nominasjon er:

1. Evne og vilje til samarbeid med bedriftshelsetjenesten om arbeidsmiljøspørsmål og vilje til selv å ta initiativ i slike spørsmål.

2. Evne og vilje til å få verne- og miljøarbeidet inn i organiserte former slik at det fungerer i praksis.

3. Evne og vilje til iverksetting av miljøforbedrende tiltak på det fysiske, kjemiske eller organisatoriske plan. Vinneren av

Arbeidsmiljøprisen 2018 har gjennom flere år jobbet systematisk med HMS. De har gode rutiner og systemer som ivaretar hver ansatt og bedriften som helhet. De utpeker seg i bransjen ved å iverksette utradisjonelle tiltak og er i tillegg flinke til å benytte seg av de mulighetene man har som IA bedrift. De følger opp alle ansatte og får gode tilbakemeldinger i medarbeiderundersøkelser og i samtaler der BHT-gruppen er involvert. Vi ønsker spesielt å fremheve Gry K. Skjønhaug som særdeles engasjert, omsorgsfull og som «limet» i bedriften. Gratulerer!

I forbindelse med årsmøtet i BHT-gruppen SA ble Arbeidsmiljøprisen for 2018 tildelt Norgesbuss AS.